Επιστημονικοί Συνεργάτες

Γιάννης Μουζακίτης

μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - CV

Διευθυντής

Αθανάσιος Μιχιώτης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας ΕΑΠ

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - CV

Μέλη

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας ΕΑΠ

Αρχές Δικαίου & Διοίκησης

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - CV

 

Δημήτρης Στεργίου

Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ

Διοίκηση Τουρισμού & Τουριστικών Επιχειρήσεων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - CV