Διευθυντής

Αθανάσιος Μιχιώτης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας ΕΑΠ

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - CV