Επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Εργαστήριο Μάνατζμεντ & Δημόσιας Διοίκησης

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.